Cestovné doklady a víza

 

Aby ste sa vyhli problémom na letisku, ktoré môžu zmariť dovolenkové plány je dôležité myslieť na doklady potrebné na vycestovanie.

Každá osoba potrebuje na vycestovanie platný cestovný doklad . Väčšina krajín vyžaduje platanosť 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Ak nemáte platný cestovný pas viac ako 6 mesiacov po návrate je potrebné si overiť podmienky vstupu do krajiny u predajcu, alebo stránke: MZV - cestovanie a konzulárne info
Tel : +421 2 5978 5978

Na pas myslite včas vybavovanie pasu trvá mesiac a poplatok je 33€. Za zrýchlené vybavenie je účtovaný vyšší poplatok do 10 pracovných dní 66€ a do 2 pracovných dní 99€. Pri vybavovaní detského pasu sú poplatky nižšie. Najvhodnejšie obdobie pre vybavovanie pasu je marec a apríl.

Krajiny, do ktorých môžete cestovať na občiansky preukaz:

 Voľne a bez hraničnej kontroly môžete cestovať do Shengenu:

Rakúsko, Maďarsko, Česká republiky, Poľsko, Nemecko, Nórsko, Belgicko, Island, Taliansko, Dánsko, Portugalsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Fínsko, Švédsko, Slovinsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Francúzsko,, Švajčiarsko, Grécko, Holandsko, Maltu a obľúbené Španielsko

Z dovolenkových destinácií je mimo Shengenu možné na občiansky preukaz vycestovať aj do Bulharska, Chorvátska, Albánska a Čiernej hory.

Pozor na doklady hlavne u detí. U detí do 6 rokov je platnosť pasu len 2 roky, 6-15 rokov platnosť pasu 5 rokov. Osoby staršie ako 15 rokov majú platnosť pasu 10 rokov.

Cestovný pas si vybavíte aj mimo trvalého bydliska, navštíviť môžete ktorýkoľvek Policajný zbor SR

K vydaniu cestovného pasu je potrebný:

  • občiansky preukaz žiadateľa
  • rodný list alebo iný doklad o štátnom občianstve
  • matričný doklad, napríklad sobášny list 
  • starý cestovný doklad
  • doklad potvrdzujúci udelenie akademického titulu 
  • požadovanú sumu