Sacka

 

Dlhodobo sme členmi združenia SACKA (slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr), ktorého poslaním je prispievať k rozvoju cestovného ruchu. SACKA zastupuje svojich členov vo vzťahu k organizáciám a orgánom štátnej správy. Viac informácií o činnosti nájdete na http://www.sacka.eu/sk/SACKA/Poslanie-SACKA/